Sunday, December 25, 2016

وقتی داعشی ها ریششان را تراشیدند و فرار کردند (عکس)

یکی از مشخصه های تروریست های تکفیری داعش ریش هایشان است. روزگاری در موصل آنقدر به این ریش هایشان می نازیدند که هر کسی در شهر ریش نداشت را محازات می کردند و حالا بعد از شکست های پیاپی آنها و از دست دادن مواضعشان چیزی که از آنها در شهر باقی مانده است همین «ریش» هاست.

 تروریست های تکفیری داعش پس از آزادسازی کامل حلب حالا یکی یک ریش هایشان را می تراشند و فرار می کنند.

این تصویر هم نشان دهنده همین موضوع است، تروریست های داعشی که به طور شتاب زده ریش های خود را تراشیده اند تا در کشورهای دیگر آنها را شناسایی نکنند.

این اواخر تعداد زیادی تصاویر از تروریست ها در حالی که ریش های خود را می تراشند، در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.