Thursday, December 8, 2016

ایوانکا ترامپ؛ دختر رئیس‌جمهور آمریکا؟ (عکس)

۳۵ ساله، شاغل، متأهل، مادر سه فرزند؛ خیلی‌ها معتقدند اگر ایوانکا ترامپ نبود، پدرش نمی‌‌توانست در انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا پیروز شود. او را فرزند مورد علاقه ترامپ توصیف می‌کنند؛ دختری که پدرش را "فمینیست" می‌داند.