Saturday, December 24, 2016

حفر تونل برای سرقت از یک امامزاده + تصاویر

رئیس اوقاف و امور خیزیه گچساران گفت: حفاری و تونلی توسط افراد ناشناش در امامزاده اسماعیل(ع) صورت گرفته که ظاهرا این افراد به دنبال شی تاریخی یا قیمتی بوده اند.