Tuesday, January 3, 2017

تصاویر باورنکردنی که احتمالا قبلا ندیده اید

در این مجموعه عکس، تصاویر جالب و باورنکردنی که احتمالا هیچ جای دیگری ندیده اید را مشاهده خواهید کرد.

پلنگ متولد نشده در رحم مادرشیرها را در طول موج گرما در ملبورن، استرالیا، با خون یخ زده تغذیه می کنند.

باشگاه مارک والبرگ به ارزش 2.5 میلیون دلار

واعظان آفریقای جنوبی مردم را به خوردن علف دعوت می کنند تا به خدا نزدیک تر شوند.

ماسکرها؛ مردانی که تمام بدنشان را به شکل عروسک های زن در می آورند و مثل آن ها لباس می پوشند.

مجسمه روسی: ندای سرزمین مادری

همه کارهایی که در این تبلیغات سال 1991 گفته شده را امروزه می توانید با تلفنتان انجام دهید.

مرد افغان درحال دادن چای به سربازان تشنه آمریکایی

یک سرباز جنگ جهانی دوم که بالاخره تانکش را که تمام جنگ را در آن گذرانده بود پیدا کرد.

سگی به نام «لئو» در دومین روز متوالی بالای قبر صاحبش که در زلزله ریودوژانیرو در 15 ژانویه 2011 فوت کرده، نشسته است.

آتش نشان درحال دادن آب به کوآلا در طول آتش سوزی شنبه سیاه در ویکتوریا در سال 2009
 پدر و پسر

بزرگترین مرد جهان در سال 1993 درمقابل افسر پلیس آمریکایی در سال 2012

عاج ماموت کشف شده در در بستر رودخانه سیبری

میوه هلا