Thursday, January 5, 2017

این زن چینی هر روز عروس می شود! + (تصاویر)

شاید فکر کنید او دیوانه است، ولی خودتان باید داستان او را بشنوید.
یک زن ۴۷ ساله چینی آنقدر از یافتن عشق واقعی اش خوشحال است که ۱۰ سال است لباس عروسی اش را درنیاورده است!
شاید فکر کنید او دیوانه است، ولی خودتان باید داستان او را بشنوید. شیانگ جونفنگ در سن ۱۸ سالگی از محل سکونتش ربوده شد و به یک پیرمرد فروخته شد. او مجبور شد با این پیرمرد ازدواج کند و ۱۵ سال در اسارت او زندگی کند. او بالاخره شجاعت فرار کردن را پیدا کرد و به دهکده دیگری رفت که در آنجا زنی محلی به او کمک کرد.
این زن چیزی بیش از یک فرشته نجات بود و شیانگ را با برادرش آشنا کرد. این دو در سال ۲۰۰۴ ازدواج کردند و شیانگ بیچاره آنقدر از این اتفاق خوشحال بود که از آن پس دیگر هیچ لباسی غیر از لباس عروسی اش به تن نکرد.